Welkom

Ouders en professionals kunnen bij mij terecht voor training, coaching en begeleiding via o.a. de methode Marte Meo.

Soms loopt u als ouders thuis tegen situaties aan, waarin u even niet meer weet hoe u moet handelen. U heeft al van alles geprobeerd, maar het komt niet binnen bij uw kind. Of u bent even de juiste woorden kwijt om uw kind te begeleiden, waardoor je elkaar niet meer vindt.
Dat maakt opvoeden soms moeilijk en vermoeiend. Het kost u als ouders dan negatieve energie en voor uw gevoel schiet u tekort en komt u niet verder.
Marte Meo biedt hier ondersteuning in.

Marte Meo biedt ondersteuning in de opvoeding door de ontwikkeling van ouders en kinderen te stimuleren binnen de alledaagse momenten thuis. (spelen, de maaltijden, verschonen, wassen en aankleden, tanden poetsen, etc.)
De ondersteuning richt zich daarbij op het sociale gedrag: de sociaal-emotionele ontwikkeling en de communicatie. Dus op hoe gaan we met elkaar om, wat betekent dat voor de ander, wat hebben we daar voor nodig en hoe communiceren we daarbij.

Het moedigt kinderen en volwassenen aan om binnen hun eigen mogelijkheden, in hun eigen tempo vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze moeilijke situaties weer aankunnen.
Dit gebeurt in hele kleine, concrete stapjes.
Marte Meo leert u op een positieve, oplossingsgerichte manier te kijken naar uw eigen ontwikkeling en die van de ander en leert u waarom hetgeen u doet of zegt zo belangrijk is voor u en de ander.
Opvoeden / begeleiden / coachen wordt weer leuk en er vinden positieve, opbouwende interactiemomenten plaats. De contactmomenten met de ander worden intensiever en men leert weer genieten van het eigen kunnen en de mooie momenten met de ander.
Het stimuleert zo het zelfvertrouwen en het geeft een positief zelfbeeld. Men krijgt weer het gevoel: “ Ik kan het zelf, ik ben goed bezig ”.

Dit geldt ook voor begeleiders die met kinderen of volwassenen / ouderen in een professionele setting werken in bv kinderdagverblijven of woonvormen.
Voor professionals is het belangrijk, dat zij weten hoe zij echt contact kunnen maken met een individu of groep en hoe zij dat contact kunnen vasthouden en uitdiepen. Hoe houdt u de sfeer in de groep of tijdens een (individuele) activiteit goed en hoe stemt u af op de ander. Hoe lokt u de ander uit om mee te doen, samen te werken en hoe geeft u op een positieve manier leiding.

Professionals zijn echter ook managers / leidinggevenden die groepen aansturen of begeleiden, werkbegeleiders die stagiaires begeleiden, gesprekleiders van praatgroepen, etc.
Marte Meo ondersteunt daar waar mensen samenwerken of in gesprek of overleg zijn met elkaar om de onderlinge interacties en overlegtechnieken concreet in beeld te brengen.
Het biedt een praktische ondersteuning, omdat het een spiegel voorhoudt en met concrete adviezen de interacties verdiept en bewustwording tot stand brengt. Je hebt elkaar weer iets te bieden.

Marte Meo leert professionals weer op een positieve manier te kijken naar zichzelf en naar de kinderen, cliënten en medewerkers. U leert zien waar de ander behoefte aan heeft en u leert in kleine concrete stapjes hoe u daar uw begeleiding op af kunt stemmen. Marte Meo sluit direct aan op de mogelijkheden van de professional en die van het kind, cliënt en medewerker. Daardoor blijft het heel dicht bij je staan en kunt u het direct inzetten.
Omdat Marte Meo begint bij de basis, zie je ook direct resultaat.
En dat kan zeer verrassend zijn!